Arbeidsdeskundige

Wij helpen u langdurige uitval te voorkomen en te zorgen voor een spoedige en verantwoorde terugkeer naar werk.

Arbeidsdeskundige

Wat doet een arbeidsdeskundige?

Een arbeidsdeskundige is eigenlijk een specialist op het gebied van mens en werk. De arbeidsdeskundige wordt met name ingezet bij vraagstukken over belasting, balans werk/prive en verhouding draagkracht/draaglast. Tevens kijken zij naar de mogelijkheden om uw zieke werknemer in- of extern te laten re-integreren. Bijvoorbeeld door aanpassingen te doen op de werkplek, of te zoeken naar ander werk binnen of buiten uw organisatie. Het doel van de arbeidsdeskundige is altijd om langdurige uitval te voorkomen en te zorgen voor een spoedige en verantwoorde terugkeer naar werk. De wet verplicht werkgevers om te onderzoeken hoe werknemers naar vermogen kunnen blijven werken.

Een arbeidsdeskundige stelt vast of iemand in staat is om te werken, onderzoekt welke stappen de werkgever en werknemer kunnen nemen om terugkeer naar het werk mogelijk te maken Hiervoor werkt een arbeidsdeskundige samen met een bedrijfsarts, verzekeringsarts of een medisch adviseur. Een arts inventariseert de mogelijkheden met een functionele mogelijkheden lijst (FML) of inzetbaarheidsprofiel. Verder adviseert de arbeidsdeskundige over tal van onderwerpen. Kan de werknemer terugkeren naar zijn eigen werk of moet de werkomgeving worden aangepast? Zijn er andere werkzaamheden die werknemer kan doen? Zijn er vragen voor het om- of bijscholen van de werknemer? Komt een werkgever in aanmerking voor subsidies?

Met hun brede kijk kunnen ze als geen ander mensen die uit balans zijn geraakt, ondersteunen bij het realiseren van reële, haalbare doelen. Samen met de werknemers zoeken ze naar praktische oplossingen om het werkvermogen zoveel mogelijk te behouden op een bestaande of nieuwe werkplek.

De arbeidsdeskundigen van ViaMensa bieden:

 • Oplossingen op maat om (tijdelijk) verminderd werkvermogen toch optimaal te benutten;
 • Individuele oplossingen die rekening houden met inkomensgevolgen, maar die ook aansluiten bij concrete mogelijkheden van werkgevers


Arbeidsdeskundig onderzoek

Met het arbeidsdeskundig onderzoek adviseert onze arbeidsdeskundige u over de re-integratiemogelijkheden van de zieke werknemer. Om erachter te komen hoe de werknemer het best duurzaam herstelt, gaat de arbeidsdeskundige in gesprek met de werknemer zelf en de werkgever. Ook bezoekt hij eventueel de werkplek. Verder maakt hij gebruik van de lijst arbeidsmogelijkheden en beperkingen. Hierin licht de bedrijfsarts zijn visie met betrekking tot de huidige belastbaarheid van de werknemer toe. Zo krijgt u snel inzicht in de mogelijkheden tot werkhervatting van de zieke werknemer.

Vier vragen die dit onderzoek beantwoordt:

 • Kan de werknemer terug naar het eigen werk?
  Zo niet:
 • Zijn er aanpassingen mogelijk in het eigen werk, zodat de werknemer alsnog terug kan?
  Zo niet:
 • Is er ander passend werk bij de eigen werkgever?
  Zo niet:
 • Welke mogelijkheden zijn er om de werknemer naar ander werk te begeleiden (re-integratie tweede spoor)?

 

Tarief

Wij hanteren een vast dag(deel)tarief per arbeidskundige onderzoek. U kunt via rechts bovenin de pagina op “aanvraag indienen” klikken en een voorstel bij ons opvragen.

Wat krijgt u bij ViaMensa?

Gecertificeerde professionals

Voorkomen van langdurige uitval

U voldoet aan de wettelijke verplichting

Gedegen advies

Hoe gaat het in zijn werk?

Aanvraag indienen

Match met één of meer professionals

Binnen 48 uur één of meer offertes

Start traject

Na afloop rapportage en enquete

ViaMensa

Reageert binnen een uur

Panthion
Hoi,
Waar kan ik je mee helpen?