Aanvraagformulier WIA-uitkering vernieuwd

Werknemers kunnen gebruikmaken van een vernieuwd WIA-aanvraagformulier. Zij kunnen nu ook zelf de documenten van het re-integratieverslag uploaden. Aangezien de werknemer nu ook zelf de documenten kan meesturen, wordt het nog belangrijker dat je goed met de werknemer afspreekt wie welke documenten naar UWV stuurt. Als je allebei de documenten opstuurt, kan dit juist weer […]

Werkstress neemt toe door vergrijzing, mantelzorg en krapte op arbeidsmarkt

De werkdruk neemt de komende twintig jaar steeds verder toe vanwege vergrijzing, meer mantelzorgtaken en krapte op de arbeidsmarkt. Daardoor is er meer kans op langdurige uitval, terwijl uit cijfers van arbodienstverleners blijkt dat stress nu al een probleem is. Bron: Dinsdag 26 maart 2024 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl Steeds meer […]

Hoe Stichting Ambulance Wens dagelijks lichtpuntjes biedt

Ambulance Wens Nederland is een liefdadigheidsinstelling met 286 (grotendeels medisch getrainde) vrijwilligers. Zij vervullen dagelijks kosteloos de laatste wensen van immobiele, vaak terminale patiënten. Deze patiënten zijn afhankelijk van ambulancevervoer. Hiervoor gebruikt de stichting speciaal aangepaste ambulances. Vanessa Schrijn is wensplanner bij Ambulance Wens. “Wij hebben zeven ambulances tot onze beschikking. Iedere dag, ook in […]

10 stappen om als organisatie een gezonde werk-privébalans te creëren

Met een groeiend algemeen bewustzijn rondom een gezonde levensstijl én grote personeelstekorten is een werk-privébalans steeds belangrijker. Een goed evenwicht is essentieel voor het welzijn en de productiviteit van werknemers, wat weer voordelen oplevert voor een organisatie. HR-managers en bedrijfsleiders spelen een cruciale rol in het faciliteren van dit evenwicht. In dit artikel gaan we […]

Achterstanden lopen op: verzekeringsartsen dreigen met afsplitsing UWV

Bron : NOS Een grote groep verzekeringsartsen wil zich afsplitsen van het UWV. Bij de uitkeringsinstantie zijn de achterstanden zo groot dat mensen er vaak een jaar moeten wachten op een uitkering. De verzekeringsartsen denken het beter te kunnen in een onafhankelijke dienst. Novag zegt dat in Trouw. Bij deze vakbond is ongeveer de helft van […]

IEMT: hoopvolle therapie om (langdurig) ziekteverzuim te verlagen

In een snel veranderende wereld is het van cruciaal belang om werknemers de juiste tools aan te reiken om met uitdagingen om te gaan, zowel op professioneel als persoonlijk vlak. Een van de meest effectieve methoden om emotionele blokkades aan te pakken is door middel van therapie. Twee van de meest prominente therapieën die momenteel […]

Unieke en hoogwaardige tweede spoor aanpak: dé sleutel tot duurzame re-integratie

Wanneer werknemers te maken krijgen met langdurige arbeidsongeschiktheid, kan het tweede spoor re-integratietraject van onschatbare waarde zijn. Dit traject heeft tot doel om werknemers die niet kunnen terugkeren naar hun vorige functie, te begeleiden naar passend werk buiten de organisatie. Terwijl veel bedrijven zich richten op standaardprocedures, is er een groeiende behoefte aan een unieke, […]

Dit kun je morgen doen om (langdurig) verzuim te voorkomen

Nog lang niet alle organisaties, hebben een verzuimbeleid opgesteld. Zelfs niet zij die dit vanuit wet- en regelgeving verplicht zijn. Wij helpen nogal wat bedrijven, organisaties en lokale overheden bij het opstellen van een goed beleid op dat vlak en soms zit de start ervan in heel simpele zaken, zoals het verhogen van de drempel voor mensen […]

ViaMensa

Reageert binnen een uur

ViaMensa
Hoi,
Waar kan ik je mee helpen?