Tweede Spoor

Wij helpen u bij een intensief traject dat veel tijd, aandacht en expertise vraagt om uw verzuimdossier op orde te krijgen.

Wanneer zet u Tweede Spoor in?

Tweede Spoor reïntegratie: een ‘UWV proof’ traject met optimale reïntegratie kansen voor de werknemer. Wanneer de werknemer gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt raakt door psychische of lichamelijke klachten, is dat een uitdagende situatie voor de werkgever en de werknemer. De werknemer wil graag weer aan de slag, maar door de beperkingen kan hij/zij helaas de functie niet meer uitoefenen binnen de huidige organisatie. Spoor 1 is inmiddels doorlopen en de focus ligt nu op een passende functie buiten de huidige organisatie.

Wanneer niet snel en tijdig genoeg actie wordt ondernomen om de werknemer weer aan het werk te krijgen, kan het UWV een loonsanctie opleggen. Om die reden is het belangrijk om een volledig Tweede Spoor traject aan te bieden waarbij, naast de verplichte wet verbetering poortwachter (WVP) stappen, de focus ligt bij het vinden van een passende functie. Voor de start van ieder Tweede Spoor traject, is het van belang dat er een recente FML en arbeidskundig onderzoek heeft plaatsgevonden (niet ouder dan 3 maanden). De zelfstandig professionals van ViaMensa BV hebben ervaring met medewerkers van MBO+ tot WO niveau. Ieder traject wordt op maat aangeboden. 

Enkele stappen die voorkomen in de Tweede Spoor aanpak

Uitgebreid persoonlijk intakegesprek

Opstellen van een trajectplan

Ondersteuning bij solliciteren

Loopbaancoaching

Dossiervorming zoals opgenomen in WVP

Inzet van testen

3 rapportage momenten

Hoe gaat het in zijn werk?

Aanvraag indienen

Match met één of meer professionals

Binnen 48 uur één of meer offertes

Start traject

Na afloop rapportage en enquete