‘Ziekteverzuim: alles draait om aandacht’, Nicoline Simonis, HR Specialist Verzuim en Re-integratie bij Arkin

‘Ook bij Arkin herkennen we de landelijke trend rondom het ziekteverzuim. Een trend die sinds de coronaperiode heeft ingezet. Gelukkig zien we het ziekteverzuim dalen, zij het voorzichtig.’ Aan het woord is Nicoline Simonis, HR Specialist Verzuim en Re-integratie bij Arkin, een van de grotere ggz-instellingen van Nederland. Men beschikt over een brede en gevarieerde expertise. ‘Binnen onze organisatie zetten we volop in op preventie. Dat betekent dat we het in een zo vroeg mogelijk stadium willen signaleren als er problemen zijn. Een onderdeel daarvan zijn bijvoorbeeld de periodiek terugkerende gesprekken die onze managers met de collega’s hebben. En naast dat we zelf actief kijken naar hoe het met onze mensen gaat, zijn we uiteraard ook afhankelijk van de mate waarin een medewerker zélf aan de belt trekt.’ 

Mogelijkheden: van nice to have naar need to have 
‘Een andere actie die we ondernemen om mensen met plezier duurzaam inzetbaar te houden zijn de trainingen de we aanbieden. Deze hebben diverse thematieken: van ‘omgaan met de overgang’ en ‘de fase voor jonge ouders’ tot een training over ‘hoe om te gaan met werkstress’. Verder hebben we een uitgebreid portaal waar mensen op allerlei manieren informatie vandaan kunnen halen. En natuurlijk worden ook onze leidinggevenden op diverse manieren getraind op dit vlak, zowel voor henzelf als voor het herkennen van vroegtijdige signalen bij collega’s die kunnen wijzen op toekomstig uitval. Al moet ik zeggen dat hetgeen we bieden, ondanks onze goede bedoelingen, niet dé oplossing is. Ziekteverzuim blijft een uitdagend thema, hoeveel aandacht je er ook aan besteedt.’ 

‘Verder maken we onderscheid tussen ‘nice to have’-activiteiten en ‘need to have’-activiteiten. Een voorbeeld van de eerste categorie, die we de energizers noemen, is het aanbod van yogalessen of met elkaar gaan suppen op het water. Dit zijn activiteiten die buiten werktijd plaatsvinden. En we attenderen onze mensen op het platform ‘good habits’, waar je online op een laagdrempelige manier veel informatie over een gezonde leefstijl kunt vinden.  


Wat is belangrijk voor werkgeluk 
Nicoline vervolgt: ‘We zijn vorig jaar ook heel bewust met de individuele teams in gesprek gegaan over werkgeluk. Wat is belangrijk voor onze collega’s? Waar worden ze gelukkig van? Wat geeft stress? Dat soort vragen stelden we. Daarin hebben we heel gericht onderscheid gemaakt in teams waar het verzuim wat hoger en juist wat lager was, puur om te ontdekken of wij als werkgever nog een belangrijkere rol konden spelen hierin. Wat in alle teams duidelijk naar voren kwam was dat eigen regie en autonomie in de werkzaamheden gedurende de dag belangrijk werd gevonden. Verder kan de sfeer in een gebouw, de aankleding van een bepaalde ruimte of het type meubilair een rol spelen, zo leerden we. Dat laatste heeft dan vooral met het ergonomische aspect te maken. Een rode draad, qua ziekteverzuim, konden we overigens niet echt ontdekken tussen de verschillende teams. Verder nemen we op dit moment het verzuimbeleid opnieuw onder de loep. Daarbij onderzoeken we onder meer opnieuw wie welke verantwoordelijkheden heeft. Dus wat kunnen wij als werkgever doen en wat mogen wij van onze werknemers verwachten?  

ViaMensa bij langdurig verzuim  
‘Wanneer er op gegeven moment toch sprake van verzuim is dan schakelen we ViaMensa in. Dat speelt vooral in gevallen waarbij mensen langer dan een jaar ziek zijn en er geen direct zicht is op herstel. Dan wordt er meestal een tweede spoor-traject opgestart, waarbij er binnen óf buiten Arkin naar een passende baan wordt gezocht. We werken sinds 2016 met ViaMensa samen en dat is gestart op advies van een werkrelatie van me die dit bureau kende. Op advies van deze relatie heb ik contact opgenomen en dat bleek een goede beslissing. Ik had al snel het idee dat er resultaat werd geboekt. Dat heeft onder meer te maken met de manier waarop eigenaar Rik volop betrokken is bij de activiteiten. Men is écht bezig met de dossiers en de mensen die erbij betrokken zijn. Soms raken mensen dan toch weer aan het werk en dat zijn mooie, positieve resultaten voor alle betrokken partijen.’ 

De samenwerking in enkele woorden 
‘Wanneer ik deze samenwerking in enkele woorden zou moeten samenvatten dan komt als vanzelf professioneel, betrokken en men staat open voor feedback bij me op. Kortom, het is prettig samenwerken met ze. Uiteindelijk draait alles om aandacht. Dat is écht het magische woord als je kijkt naar ziekteverzuim. Aandacht voor de medewerker. Aandacht voor de leidinggevenden. Aandacht voor herstel en ook aandacht voor en van ViaMensa als goede begeleider. Aan anderen wil ik zeggen dat ik vind dat een bureau zoals ViaMensa zo goed is als de consultant waar je contact mee hebt. Met Rik heb ik een goede klik, zo vindt hij bijvoorbeeld de geleverde kwaliteit heel belangrijk. Net als ik trouwens. En daar stuurt hij dan ook actief op. Daarin, en in de vele andere positieve punten, vinden we elkaar als professionele partners met als doel zo goed mogelijk re-integratie naar duurzaam herstel en de mensen die het aangaat, om te gaan. En dat is een bijzonder prettige manier van samenwerken’, besluit Nicoline.   

Meer weten?
Neem contact op met ViaMensa voor een helder advies. 

Deel dit bericht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van tweede spoor, vitaliteit en verzuim.

ViaMensa

Reageert binnen een uur

ViaMensa
Hoi,
Waar kan ik je mee helpen?