Verborgen verzuim kost jouw organisatie ongemerkt geld: wel klachten, (nog) geen ziekteverzuim? Een enorm risico!

Wanneer het ziekteverzuim binnen je organisatie hoog is, dan heb je te maken met productieverlies. Dat brengt kosten met zich mee én een verhoogde werkdruk voor de collega’s die wel aan de slag zijn. In de praktijk merken we vaak dat werkgevers zich druk maken over de kosten van het ziekteverzuim. Dat is begrijpelijk, maar tegelijkertijd is het goed om je te realiseren dat je, juist in de preventieve kant al heel wat kunt doen om het ziekteverzuim überhaupt te verminderen. Wanneer je op die manier naar deze thematiek kijkt, dan werk je aan de voorkant al om kosten te voorkomen. En aan het terugbrengen van menselijk leed, want niemand wil ziek zijn. Zeker niet als het langdurig vanwege een ernstige aandoening of vanwege mentale klachten is.

Verborgen verzuim kost jouw organisatie ongemerkt enorm veel geld: wel klachten, (nog) geen ziekteverzuim. Potentieel een enorm risico.


De prikkel ontbreekt (en dat kost geld)
Logisch, denk je misschien. Dus waarom werkt niet élk bedrijf aan de voorkant aan het voorkomen van ziekteverzuim? Uit gesprekken die we in het werkveld gevoerd hebben, blijkt dat dit vooral ligt aan het ontbreken van de prikkel. Kijk, als iemand eenmaal ziek thuis is, dan móét er actie ondernomen worden. Vanwege wetgeving. Vanwege productieverlies. Vanwege oplopende werkdruk et cetera. Maar aan de vóórkant, als iemand nog aan het werk is, is die prikkel er niet.

Panthion verzorgt 2e spoor re-integratie met een succespercentage > 47%.

Zie de signalen
En daar ligt een stuk van de oplossing, want signalen zijn er vaak genoeg. We zien het zó vaak voorbijkomen in onze casussen: mensen die zich langdurig ziekmelden, zeker als het burn-out gerelateerde klachten zijn, zitten vaak al langer niet goed in hun vel. Dat uit zich in allerlei symptomen, zoals er minder verzorgd uitzien, een korter lontje hebben, minder productief zijn, meer fouten maken en zich onttrekken van het team. Maar ook verborgen verslavingsproblematiek, problemen in de relationele sfeer, slecht slapen, continu stress ervaren en financiële problemen horen met regelmaat bij de aanloop naar ziek worden. Dat kun je als werkgever al opmerken nog voordat iemand zich ziekmeldt. En dat is heel zinvol, want hoe eerder je erbij bent, hoe eerder een collega weer volledig en bovendien duurzaam inzetbaar is.

‘Ik herken de landelijke stijging van het ziekteverzuim niet zozeer bij Sdu, we hebben al jaren een laag verzuim: het schommelt zo rond de 4%. Dat heeft onder meer te maken met het hanteren van een intensief protocol rondom verzuimbegeleiding. Uiteindelijk is aandacht het sleutelwoord.’

Ingrid Gödecke, HR-adviseur bij Sdu, lees hier het complete artikel.


Dit kost een zieke medewerker je
Wanneer je je als werkgever beseft dat een zieke medewerker je, afhankelijk van zijn rol binnen je organisatie, tussen de € 250 en € 400 per dag kost, dan zou je de prikkel om met vroegsignalering aan de slag te gaan toch écht wel moeten voelen. Een simpele rekensom leert je dat, als je een ziekteverzuimpercentage van 10% hebt (wat niet ongebruikelijk is in de huidige markt, zeker die van hoog opgeleiden) ziekteverzuim je enórm veel geld kost als organisatie. En dan praten we niet alleen over directe kosten maar ook over productiviteitsverlies en een verhoogde werkdruk bij de andere teamleden. Als dat té lang aanhoudt bestaat er een gerede kans dat ook zij lang- of kortdurend uitvallen. Of ze gaan op zoek naar een andere baan waarin ze niet zoveel stress ervaren vanwege structureel uitval in het team. En dan komt het werk op nóg minder mensen neer die vervolgens weer meer druk ervaren. Anyway, zo is de vicieuze cirkel snel rond.

Werk aan de winkel
Kortom, werk aan de winkel als ook jullie ziekteverzuim aan de hoge kant blijft. Je hoeft het overigens niet alleen te doen. Alleen al even bellen om, vrijblijvend en desgewenst, geanonimiseerd een casus te bespreken mag altijd. Je bent van harte welkom, we kijken uit naar je bericht.

 

 

Deel dit bericht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van tweede spoor, vitaliteit en verzuim.

ViaMensa

Reageert binnen een uur

ViaMensa
Hoi,
Waar kan ik je mee helpen?