Vijf belangrijke veranderingen voor (zieke) medewerkers in 2023

HR- en salarisprofessionals, moeten per begin 2023 rekening houden met verschillende veranderingen rond (zieke) medewerkers. Hieronder zetten wij, als verzuim- en re-integratie specialist- de veranderingen voor jou op een rij.  

1. Loondoorbetaling zieke werkende AOW-er

De loon doorbetalingstermijn van dertien weken blijft gelden voor medewerkers met een AOW-gerechtigde leeftijd, die voor 1 januari 2023 al ziek zijn. Voor medewerkers die na deze datum ziek worden, geldt een termijn van zes weken. De termijn van zes weken gaat per 1 juli 2023 in, dat komt door de voorbereidingstijd bij UWV. Salarisadministrateurs moeten de loonstroken van zieke AOW’ers hierop aanpassen, zodat de juiste bedragen worden uitbetaald.

2. Einde collectiviteitskorting op zorgverzekering

De collectiviteitskorting gaat vervallen. Het is belangrijk dat salarisadministrateurs de zorgverzekeringen van medewerkers hierop aanpassen, zodat de juiste bedragen worden afgedragen.

3. Wettelijke grondslag voor informatieverstrekking bij regres

Er komt een wettelijke grondslag voor informatieverstrekking tussen (ex-)werkgevers en UWV, als een medewerker arbeidsongeschikt raakt door het handelen van een derde. Werkgevers en UWV mogen dan in bepaalde gevallen bij de betrokken organisaties om gegevens vragen om regresrecht te claimen. Regresrecht is het recht om kosten te verhalen op de derde partij. In sommige gevallen mogen werkgever en UWV de derde partij aanspreken (de kosten verhalen) voor bijvoorbeeld de loonkosten of ZW-uitkering. Ook de gemaakte kosten voor re-integratie van de medewerker mogen worden verhaald. Dit wordt geregeld in een nota van wijziging op het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2023.

4. Veel uitkeringen stijgen

Uitkeringen vanuit de AOW, WIA, WW en Ziektewet stijgen vanaf 1 januari 2023. Deze zijn namelijk gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.756,20 naar € 1.934,40 bruto per maand. Ook worden de minimumjeugdlonen vanaf 1 januari 2023 opnieuw bekeken. Hieronder vind je een volledige lijst van uitkeringen die vanaf 1 januari 2023 worden aangepast:

 • Algemene Nabestaandenwet (Anw)
 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Participatiewet
 • Toeslagenwet (TW)
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
 • Ziektewet (ZW)

Vanaf 1 januari 2023 stijgen de bestaande bruto uitkeringen in de WAO/WIA, WW en ZW met 10,15%. Dit ligt in lijn met de stijging van het brutominimumloon per dag. Het maximumdagloon stijgt van € 232,90 naar € 256,54 bruto per maand.

5. Nieuwe premiepercentages WGA en Ziektewet

UWV bepaalt elk jaar een gemiddeld premiepercentage voor alle takken van een bedrijf of beroep. Dit percentage wordt ook wel de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas genoemd. De premie is opgebouwd uit de WGA en de Ziektewet. De premiepercentages hiervan worden vanaf 1 januari 2023 aangepast.

Het gemiddelde premiepercentage voor de WGA stijgt van 0,84% naar 0,87%. Dit komt omdat het afgelopen jaar meer mensen een WGA-uitkering ontvingen. Het gemiddelde premiepercentage voor de Ziektewet daalt van 0,68% naar 0,66%. Dit komt omdat de Ziektewet-lasten waarschijnlijk lager zullen zijn. De premiepercentages voor de WGA en Ziektewet zijn afhankelijk van de sector. Je kunt meer lezen over de gedifferentieerde premies ZW en WGA voor 2023 op de website van UWV.

Meer weten over verzuim of verzuimbegeleiding?
Wij helpen je graag verder! Neem contact met ons op via Whatsapp business op onze website, via info@viamensa.nl of via 085-4018200

Deel dit bericht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van tweede spoor, vitaliteit en verzuim.

ViaMensa

Reageert binnen een uur

ViaMensa
Hoi,
Waar kan ik je mee helpen?