Werkstress neemt toe door vergrijzing, mantelzorg en krapte op arbeidsmarkt

De werkdruk neemt de komende twintig jaar steeds verder toe vanwege vergrijzing, meer mantelzorgtaken en krapte op de arbeidsmarkt. Daardoor is er meer kans op langdurige uitval, terwijl uit cijfers van arbodienstverleners blijkt dat stress nu al een probleem is.

Bron: Dinsdag 26 maart 2024 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Steeds meer werkenden ervaren stress door hun werk, constateren onderzoekers van het RIVM en TNO. De organisaties hebben daarom in kaart gebracht welke ontwikkelingen de komende twintig jaar invloed hebben op de “psychosociale arbeidsbelasting” van werkenden in ons land. Volgens het RIVM en TNO zijn daarbij acht ontwikkelingen relevant: de vergrijzende beroepsbevolking, de combinatie van werk en mantelzorg, de krapte op de arbeidsmarkt, flexibele contracten, werken voor online platforms zoals Uber of Thuisbezorgd, kunstmatige intelligentie, hybride werken en het ervaren van prestatiedruk.

Naar verwachting veroorzaken de meeste van deze ontwikkelingen meer stress op de werkvloer. Zo gaat door de toenemende vergrijzing een grote groep werkenden de komende jaren met pensioen, terwijl het tekort aan personeel aanhoudt. Verder gaan mensen die werken vaker mantelzorg geven en vinden mantelzorgtaken ook onder werktijd plaats. Dat betekent dat er minder tijd is om te pauzeren en te herstellen van intensieve werkdruk of dat altijd een hoge werkdruk wordt ervaren.

Bovendien hebben werknemers met flexibele of tijdelijke contracten minder contact met collega’s. Vooral jongere werknemers hebben daar behoefte aan, omdat zij prestatiedruk ervaren. In andere situaties, zoals bij mantelzorg, hebben werkenden ook meer behoefte aan steun en begrip vanuit het werk.

Meer werknemers met burn-outklachten 

Ook op dit moment is verzuim door stress al een groot probleem. Het afgelopen jaar is bijna een kwart van het verzuim is veroorzaakt door langdurige stressklachten. Daarbij gaat het om afwezigheid die minimaal zes weken duurt en is veroorzaakt door bijvoorbeeld een burn-out of overspannenheid. Iemand die dit soort klachten heeft, is gemiddeld 240 dagen geheel of gedeeltelijk afwezig. Bij burn-outs is dat zelfs driehonderd dagen. Beide bedrijven zien bovendien dat dit soort verzuim steeds meer voorkomt. Zo was er afgelopen jaar een stijging van 11 procent. Met name mensen tussen de 25 en 45 jaar hebben relatief vaak last van dit soort klachten, waarbij onder meer de zorg en het onderwijs er negatief uitspringen.

De adviseurs van ViaMensa hebben onze organisatie en medewerkers uitstekende ondersteuning geboden. Zowel het kort- als langdurend ziekteverzuim wis mede door hen significant afgenomen. Mede door de effectieve en succesvolle tweede spoor aanpak.

Betere balans tussen werk en privé 

Het RIVM en TNO zijn daarom voorstander van hybride werken in bedrijfstakken waar dat kan. Dat biedt de ruimte om flexibel om te gaan met de werktijden en werklocatie, zodat een betere balans tussen werk en privé ontstaat. De organisaties adviseren het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dan ook aanvullend beleid te ontwikkelen om deze negatieve invloed op werkstress te voorkomen. Daarbij moet worden samengewerkt tussen werkgevers, zorg en onderwijs.

Deel dit bericht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van tweede spoor, vitaliteit en verzuim.

ViaMensa

Reageert binnen een uur

ViaMensa
Hoi,
Waar kan ik je mee helpen?